Arbeiderpartiets Universitetslag

Om laget

Arbeiderpartiets Universitetslag er et lokallag under Arbeiderpartiet i Bergen. De vel 90 medlemmene av laget er i hovedsak rekruttert fra universitets- og høgskolemiljøene i byen, men i prinsippet er laget åpent for alle. Partilaget har et særlig engasjement i utdannings- og forskningsspørsmål, men er også aktive i forhold til politikkutforming på andre områder - fra det lokale til det internasjonale.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!